ئامێز ( هاوبه‌ش )

باوەش ، هامێز ، ئامبێز ، شوێنێکە دەکەوێتە نێوان سینگ و هەردوو دەست وەک چۆن دەڵێیت ئامێزی بۆ گرتۆتەوە، باوەش شوێنی هەستو سۆزی مرۆڤ